20 januari
2015

Sprekers

Dick Benschop

dick_benschop_03[1].jpg

Dick Benschop is sinds 2003 werkzaam bij Shell. Momenteel is zijn functie President-Directeur van Shell Nederland en Vice-President Gas Market Development wereldwijd. Hij zet zich in bij Shell voor de stimulering van aardgas en benadrukt daarbij de economische en ecologische voordelen gas kan bieden voor energie-beleidsvorming. Voordat Dick Benschop bij Shell ging werken was hij staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken. Zijn belangrijkste taak waren de Europese aangelegenheden, waaronder de uitbreiding en het toetredingsverdrag van de Europese Unie. Dick Benschop is opgeleid als historicus.